BERBA MANDARINA

Zlatna dolina i hrvatska Kalifornija su česti nazivi za dolinu Neretve zbog njezine iznimno bogate zemlje i zlatnožutih plodova mandarina na nepreglednim plantažama. Od polovice rujna pa čak do Božića organiziramo jedinstvenu turističku manifestaciju  –

      B E R B A   M A N D A R I N A.

“ Biti korak ispred drugih, gostoljubivost i osmijeh na svakom koraku. To smo mi, to nudimo a ništa nas ne košta!. ”

Pavo jerković
  • hotel.villa.neretva@gmail.com
  • info@hotel-villa-neretva.com
  • +385 (0)20 672 200 | +385 (0) 20 672 201
  • +385 (0)98 361 700